Hoe ver staat het nu met het Pensioenakkoord?

Hoe ver staat het nu met het Pensioenakkoord?

Bart van der Schaal – 27 september 2022

Na jarenlang gesproken te hebben is in 2019 het Pensioenakkoord gesloten door de sociale partners. Naar aanleiding van het Pensioenakkoord was het de taak aan de politiek om dit om te zetten in wetgeving. Inmiddels ligt het voorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen bij de Tweede Kamer. Bent u al op de hoogte wat het vervolg is?

Wat speelt er?

Het wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer

De Tweede Kamer wilde voor het zomerreces ‘akkoord’ geven op het wetsvoorstel. Vanwege de vele vragen is dit niet gelukt. Na het zomerreces  zijn er twee wetgevingsoverleggen geweest. Elke politieke partij mocht via een afvaardiging vragen stellen aan de minister. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. Het werden twee marathonsessies.

Wat gaat er veranderen?

In het Pensioenakkoord is een aantal belangrijke zaken vastgelegd. Deze zaken hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Klik op één van bovenstaande onderwerpen voor meer informatie over het desbetreffende onderwerp.

Over welke punten wordt er nog gesproken?

De discussiepunten gaan voornamelijk over de pensioenregelingen afgesloten bij verschillende pensioenfondsen. Het heetste hangijzer is de omgang met de reeds opgebouwde pensioenrechten. Het is de wens om deze om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij het herverdelen van het opgebouwde pensioenkapitaal zullen er altijd (ex-)werknemers zijn die erop voor- of achteruit gaan. Verschillende politieke partijen hebben de minister gevraagd om grenzen te stellen aan deze voor- en achteruitgang. De minister gaat hiernaar kijken.

Hoe nu verder?

De coalitie hield zich relatief rustig tijdens het wetgevingsoverleg. Voor een akkoord door de Tweede Kamer hebben zij aan elkaar genoeg. Wij verwachten dat dit dan ook niet de grootste hobbel zal zijn. Ook al snijden de gestelde vragen en bezwaren zeker hout. Vanwege de stemverhouding in de Tweede Kamer, zal de invloed beperkt zijn. Een grotere uitdaging wacht in de Eerste Kamer. De coalitie zal de steun van GroenLinks of de PvdA nodig hebben voordat het wetsvoorstel definitief is.

In oktober gaat het wetgevingsoverleg weer verder in de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin zijn de woordvoerders van verschillende fracties in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Pas als deze overleggen zijn afgerond, volgt er een plenaire behandeling in de Tweede Kamer. De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 verdwijnt daarom langzaam uit beeld. Een inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 of per 1 juli 2023 ligt daardoor steeds meer voor de hand.

Wij helpen u graag

Elke stap binnen het proces van de uitwerking van het Pensioenakkoord 2019 volgen wij op de voet. Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, hoort u dat uiteraard van ons. Heeft u tussendoor al vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs via info@pensioenakkoord.online. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!