Beschikbare premieregeling?

Beschikbare premieregeling?

Bart van der Schaal – 23 juni 2021

Pensioen is voor veel werknemers één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Met het Pensioenakkoord probeert het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een transparanter en persoonlijker pensioenstelstel in te voeren.

Zoals aangekondigd in het voorgaande Pensioenakkoord-artikel wordt verwacht dat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treedt, met 1 januari 2027 als einddatum van de transitieperiode. Datums die nog ver weg klinken. Toch is het verstandig om zo snel mogelijk in actie te komen als u een beschikbare premieregeling voor uw werknemers heeft geregeld. In dit artikel leggen wij uit waarom en waar u mee kunt beginnen.

Waarom nu al actie ondernemen?

Allereerst is het van belang de tijd te nemen om de juiste afwegingen te maken en zo tot de nieuwe pensioenregeling te komen. Bedenk bijvoorbeeld welke plek de pensioenregeling inneemt binnen uw arbeidsvoorwaardenpakket. Wist u dat u met pensioen als hr-tool invloed kunt uitoefenen op: in- en uitstroom van werknemers, retentie (het vasthouden van werknemers), arbeidsmobiliteit van werknemers en aanmerkelijke financiële aspecten op korte en lange termijn. Daarnaast blijft pensioen een lastig onderwerp. Door nu alvast in actie te komen, heeft u nog voldoende tijd om uw werknemers zorgvuldig te informeren.

Wat houdt het wetsvoorstel toekomst pensioenen in?

In het concept wetsvoorstel worden de afspraken uitgewerkt. Solidariteit en collectiviteit blijven de meest belangrijke uitgangspunten. Eind 2020 is het conceptwetsvoorstel opengesteld voor internetconsultatie. De consultatie heeft ruim 800 reacties opgeleverd. Alle reacties worden zorgvuldig bekeken. Gezien de complexe materie en de benodigde afstemming met betrokken partijen als sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders kost dit op een aantal onderdelen meer tijd dan vooraf ingeschat.

Beschikbare premieregeling? Wanneer moet u actie ondernemen?

Bouwen uw werknemers op dit moment pensioen op in een beschikbare premieregeling? Bepaal dan eerst of uw beschikbare premieregeling een gelijkblijvend premiepercentage of stijgend premiepercentage kent. In deze diagram kunt u zien wanneer en welke actie u moet ondernemen.

Stijgend premiepercentage

In uw huidige pensioenregeling stijgt de premie naarmate de werknemers ouder worden. Vanaf 1 januari 2027 mogen dan nieuwe werknemers alleen nog pensioen opbouwen volgens een gelijkblijvend premiepercentage. U zult dus samen met uw huidige werknemers keuzes moeten maken. De belangrijkste keuze is: Eén of twee pensioenregelingen?

Eén pensioenregeling

Bij één pensioenregeling moeten ook de huidige werknemers over op een gelijkblijvend premiepercentage. Dat heeft voor iedere werknemer andere gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw. Een gedeelte van de werknemers zal daarom gecompenseerd moeten worden. Aangezien pensioen een arbeidsvoorwaarde is, dienen alle huidige werknemers individueel in te stemmen met een (dergelijk ingrijpende) wijziging van de pensioenregeling.

Twee pensioenregelingen

Indien u kiest voor twee pensioenregelingen kunnen uw huidige werknemers gebruik blijven maken van de stijgend premiepercentage. Nieuwe werknemers starten meteen in de pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage. De exacte ingangsdatum van deze nieuwe regeling kunt u zelf bepalen. De uiterlijke ingangsdatum is 1 januari 2027. Met twee type pensioenregelingen binnen uw organisatie, dient u mogelijk ook onderscheid op andere arbeidsvoorwaarden te maken.

Los van bovenstaande wordt voor iedereen het partner- en wezenpensioen herzien. Deze wijziging vindt naar verwachting plaats tussen 2022 en 2027. Het exacte moment moet nog door wetgeving worden bepaald.

Gelijkblijvend premiepercentage

De hoogte van de beschikbare premie is toekomstbestendig. Zowel uw huidige als nieuwe werknemers kunnen pensioen opbouwen volgens uw huidige premiepercentage. Houd er wel rekening mee dat het partner- en wezenpensioen ergens tussen 2022 en 2027 herzien wordt. Het exacte moment moet nog door wetgeving worden bepaald. Berichten in de media over het Pensioenakkoord kunnen voor onrust bij uw werknemers zorgen. Via voorlichting kunt u uw werknemers informeren en geruststellen. Wij begrijpen dat bovenstaande keuzes lastig zijn. De financiële gevolgen kunnen zowel voor u als voor uw werknemers groot zijn. Begin daarom tijdig. Wij zijn u graag van dienst.

Pensioenfonds

Is uw pensioenregeling via een pensioenfonds geregeld? Dan wordt u geïnformeerd door uw pensioenfonds. Geen, of onduidelijke informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!