Middelloonregeling?

Middelloonregeling?

Bart van der Schaal – 25 augustus 2021

Het is u vast niet ontgaan: Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Dat stelsel komt voort uit het in 2019 gesloten Pensioenakkoord. Na de onderhandelingen tussen de sociale partners, is het nu aan de overheid om de gemaakte afspraken om te zetten in wetgeving. Deze wetgeving is nog niet definitief. Toch is het verstandig om nu al actie te ondernemen als u een middelloonregeling heeft. Hierdoor blijft u ‘in control’ en zorgt u voor rust binnen uw organisatie.

Is dit artikel relevant voor mij?

Pensioenregelingen in Nederland zijn in drie groepen onder te verdelen:

  1. Pensioenopbouw bij een bedrijfstakpensioenfonds
  2. Een beschikbare premieregeling bij een pensioenuitvoerder
  3. Een middelloonregeling bij een pensioenuitvoerder

Dit artikel gaat over de derde groep: Werkgevers met een middelloonregeling. De eerste groep werkgevers wordt namelijk door de sociale partners en het bedrijfstakpensioenfonds geïnformeerd. Voor werkgevers met een beschikbare premieregeling verwijzen wij u graag naar het volgende artikel: Beschikbare premieregeling? Onderneem actie vanwege het Pensioenakkoord.

De belangrijkste veranderingen

Middelloonregeling: Tijdspad

Het nieuwe pensioenstelsel treedt per 1 januari 2023 in werking. Het nieuwe pensioenstelsel kent twee belangrijke wijzigingen.

  • Middelloonregelingen zijn vanaf 2027 fiscaal niet meer toegestaan.
  • De hoogte van een beschikbare premie dient leeftijdsonafhankelijk te zijn.

Einde middelloonregeling

Middelloonregelingen zijn in het nieuwe pensioenstelsel fiscaal niet langer toegestaan. Na 1 januari 2027 zijn deze regelingen fiscaal bovenmatig. Indien de regeling niet vóór 2027 is aangepast, zijn de premies voor de werkgever niet langer fiscaal aftrekbaar en zijn de pensioenaanspraken direct belast bij de werknemer. Er zijn twee opties voor het aanpassen van uw middelloonregeling voor bestaande werknemers.

Optie 1

Een mogelijke oplossing voor bestaande werknemers is te vinden in het overgangsrecht. Bestaande werknemers in een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage mogen deze pensioenregeling ook na 1 januari 2027 houden. Doordat deze regeling het meest vergelijkbaar is met de middelloonregeling, kan het tijdig (lees: vóór 1 januari 2027) omzetten van de middelloonregeling in een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage een mooie oplossing zijn. Het blijft echter een oplossing met verstrekkende gevolgen voor de werknemers.

Optie 2

Een tweede mogelijkheid voor bestaande werknemers is het omzetten van de middelloonregeling in een beschikbare premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premie. Ook in dit geval heeft u tot 1 januari 2027 de tijd om uw pensioenregeling te wijzigen.

Leeftijdsonafhankelijke premie voor nieuwe werknemers

Nieuwe werknemers mogen vanaf 1 januari 2027 alleen nog pensioen opbouwen middels een beschikbare premieregeling met een gelijk premiepercentage voor alle leeftijden. U heeft tot 2027 de tijd om een nieuwe pensioenregeling voor uw nieuwe werknemers te introduceren. Eerder mag dus ook.

Inhoudelijke wijzigingen

In een middelloonregeling is de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering lijdend. De jaarlijkse premie is afhankelijk van het tarief van de pensioenuitvoerder en de leeftijd van de werknemer. Hoe ouder een werknemer is, hoe hoger de premie. In een beschikbare premieregeling staat de hoogte van de jaarlijkse premie centraal. De uiteindelijke pensioenuitkering hangt af van het rendement en de tarieven van de pensioenuitvoerder op de pensioendatum. De overgang van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling brengt onzekerheid voor de werknemer met zich mee.

Instemming werknemer en ondernemingsraad

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Een afspraak tussen werkgever en werknemer. Bij een wijziging van de pensioenregeling moeten dus zowel de werkgever als de werknemer instemmen. Individueel. Deze individuele instemming is ook nodig bij de instemming van een eventuele ondernemingsraad (OR). Aangezien de wijziging van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling een ingrijpende wijziging is, vergt deze wijziging tijd en aandacht. Daarbij zal een werknemer alleen instemmen indien hij voldoende gecompenseerd wordt voor een eventuele achteruitgang in arbeidsvoorwaarden. Ga dan ook nu alvast in gesprek met de OR binnen uw organisatie. Vertel de leden van de OR wat het Pensioenakkoord inhoudt en welke beslissingen er genomen dienen te worden. Nadat de nieuwe wetgeving definitief is (verwachting: 2022), kunt u ook in overleg gaan met uw werknemers.

Nabestaandenpensioen

Ook voor partners en kinderen gaat het nodige veranderen. In de volgende nieuwsbrief gaan wij hier nader op in.

Inzicht

De wijzigingen zijn omvangrijk en complex. Voor zowel de werkgevers als voor de werknemers is het belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige situatie. Met voldoende inzicht kunnen u en uw werknemers gefundeerde keuzes maken. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!