Wat te doen met pensioen na een scheiding?

Wat te doen met pensioen na een scheiding?

Mark Simons – 19 april 2023

Scheiden… Een stressvol life event waarbij emoties hoog op kunnen lopen. Daarnaast moet u het ook nog eens worden over het verdelen van materieel bezit en spullen. Maar weet u hoe de pensioenrechten verdeeld moeten worden? Staat er niets aangegeven in de echtscheidingsovereenkomst? Dan wordt de verdeling van het pensioen volgens de Wet Verevening Pensioenrechten gevolgd.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Ouderdomspensioen  is het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Hiervoor geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet geeft aan dat u en uw ex-partner recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Geef uw scheiding door aan de pensioenuitvoerder

Om recht te hebben op 50% van het ouderdomspensioen moet u aan de pensioenuitvoerder doorgeven dat u en uw ex-partner uit elkaar zijn. Als u dit binnen twee jaar na de scheiding heeft doorgeven, betaalt de pensioenuitvoerder het juiste deel van het pensioen aan u uit.

In de praktijk zien wij dat  deze stap in meer dan 50% van alle scheidingen wordt vergeten. Dit merkt u pas op het moment dat de pensioendatum is verstreken. De pensioenuitvoerder keert alleen aan de pensioengerechtigde uit op wiens naam het pensioen is opgebouwd. De andere rechthebbende moet zijn of haar uitkering opeisen bij de ex-partner.

Het Mededelingsformulier

Om de scheiding door te geven aan de pensioenuitvoerder maakt u gebruik van een formulier van de Rijksoverheid. Let op! Sommige pensioenuitvoerders hebben een eigen formulier.

Vul het Mededelingsformulier dus in en vergeet niet om te controleren of deze ook daadwerkelijk naar de pensioenuitvoerder is opgestuurd.

Pensioenrechten

Verder is het van belang dat u wordt bijgestaan door een pensioendeskundige. Deze kan beoordelen welke pensioenrechten verdeeld moeten worden en op welke wijze. De beschikbare premieregeling is de laatste jaren sterk in opkomst. Een belangrijk kenmerk is dat de premie het uitgangspunt is en niet de aanspraak. De huidige wet is geschreven vanuit de gedachte dat de pensioenaanspraak verdeeld wordt. Bij een beschikbare premieregeling is er echter geen sprake van een pensioenaanspraak. Kortom: voor dit soort pensioenregelingen zijn geen uniforme rekenregels. Het hangt van het beleid van de pensioenuitvoerder af op welke wijze de verdeling plaatsvindt. Veel beter zou het zijn dat ieder zijn eigen pensioenpolis overhoudt. Dit maakt het veel duidelijker en transparanter.

Nieuwe wet

Er is veel kritiek op de huidige wet. Daarom komt er een nieuwe wet: de Wet pensioenverdeling bij scheiding. Deze wet zou ingaan per 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld naar 2027.

Wat verandert er vanaf 2027? De intentie is om iedereen een eigen pensioenuitkering te geven. Dit wordt ook wel conversie genoemd. De pensioenband wordt dan echt verbroken en iedereen heeft recht op zijn/haar eigen pensioen. Als de nieuwe wet ingevoerd wordt, is het niet meer nodig om het echtscheidingsformulier in te sturen, omdat dan uitgegaan wordt van de standaard conversie. Het zal waarschijnlijk wel mogelijk worden om af te wijken van de standaard conversie. Dan zal het echtscheidingsformulier wel weer nodig blijken te zijn.

De verdeling van pensioen en de juiste afwikkeling is specialistisch werk. Laat u daarom goed voorlichten en bespreek in een vroeg stadium voor welke afwikkeling u gaat. Leg het helder en duidelijk vast en dien het echtscheidingsformulier tijdig in! Zo voorkomt u vanaf de pensioendatum een heleboel stress en vervelend gedoe. Laat u goed informeren en begeleiden!

Wij helpen u graag

Wij volgen elke stap van de uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord op de voet. Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, hoort u dat uiteraard van ons. Heeft u tussendoor al vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs via info@pensioenakkoord.online. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!