Het Pensioenakkoord: een stappenplan

Het Pensioenakkoord: een stappenplan

Ralph van Putten – 25 april 2022

Met het versturen van het wetsvoorstel naar de Eerste en Tweede Kamer worden de contouren van het nieuwe pensioenstel steeds beter zichtbaar. Ook de ingangsdatum komt snel dichterbij. Bent u al bezig met het Pensioenakkoord proof maken van uw organisatie? Is de impact van het Pensioenakkoord meegenomen in de visie en het beleid voor de komende jaren? In dit artikel nemen wij u mee in de stappen die wij met u zetten om uw organisatie Pensioenakkoord proof te maken.

Het Pensioenakkoord: een stappenplan

A. Eerste informatieve gesprek

Wij starten met een eerste sessie waarin wij u informeren over de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Wij staan uitgebreid stil bij de mogelijke gevolgen van het Pensioenakkoord voor de pensioenregeling van uw organisatie. Welke arbeidsvoorwaarden worden geraakt? En… hoe gaat u hiermee de komende jaren om in uw personeelsbeleid? Veel vragen waarop niet direct een antwoord gegeven hoeft te worden. Wel is het goed om hier al over na te denken.

B. Inzicht en overzicht

Om keuzes te kunnen maken, is inzicht en overzicht noodzakelijk. Wij geven u dit inzicht en overzicht door middel van een speciaal door ons ontwikkelde rekentool. In deze rekentool rekenen wij verschillende scenario’s specifiek voor uw organisatie door. Vervolgens bespreken wij de uitkomsten van deze berekeningen met u. Per scenario kijken wij wat het effect is op uw organisatie en wat de voor- en nadelen zijn. Dit doen wij in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek bepalen wij ook de vervolgstappen. De exacte inhoud van deze vervolgstappen hangt af van de keuzes die worden gemaakt.

C. Advies en keuzemoment

De berekeningen gemaakt in fase B en uw toekomstvisie vormen de basis van ons advies. Dit advies heeft betrekking op zowel de pensioenregeling van de huidige werknemers als op die van toekomstige werknemers. In deze fase wordt de keuze gemaakt tussen één pensioenregeling voor alle werknemers of twee pensioenregelingen binnen de organisatie: de huidige pensioenregeling voor de bestaande werknemers en een nieuwe pensioenregeling voor toekomstige werknemers. Ook wordt een keuze gemaakt op welk moment de wijzigingen het beste kunnen ingaan.

D. Opstellen transitieplan

Aan de hand van het bovengenoemde advies stellen wij een transitieplan op. Dit transitieplan is een samenvatting van de uitgangspunten, berekeningen en keuzes die moeten worden gemaakt.

E. De communicatie naar uw personeel

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, een afspraak tussen werkgever en werknemers. Een werkgever mag deze afspraak in beginsel niet eenzijdig wijzigen. Dit doen de werkgever en werknemers samen. Het is dan ook van groot belang dat de werknemers op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Daar zorgen wij samen met u voor. Dat kan middels schriftelijke memo’s, groepspresentaties of persoonlijke gesprekken. Wij bepalen samen met u wat de beste manier is.

F. Afstemming met uw pensioenuitvoerder

Zodra alle keuzes zijn gemaakt, stemmen wij deze af met uw pensioenuitvoerder. Krijgt u gedurende het traject rechtstreeks informatie van uw pensioenuitvoerder? Dan worden wij daar graag over geïnformeerd. Wij geven in dat geval aan hoe deze informatie binnen het gehele traject past.

Tot slot

U staat aan de vooravond van het maken van belangrijke keuzes over uw pensioenregeling. Die keuzes maakt u niet alleen. Wij staan voor u klaar om u en uw werknemers hierin te begeleiden en te ondersteunen. Samen zorgen wij ervoor dat uw organisatie niet alleen pensioenakkoord proof is, maar dat de pensioenregeling ook past bij uw organisatie en uw werknemers. Pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde waar werknemers en hun partners nog de rest van hun leven profijt van hebben.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag bij het introduceren van een nieuwe pensioenregeling en het in kaart brengen van de keuzes en de gevolgen daarvan. Bent u benieuwd wat er voor uw pensioenregeling mogelijk is? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!