Verstoort het Pensioenakkoord de arbeidsmobiliteit van uw werknemers?

Verstoort het Pensioenakkoord de arbeidsmobiliteit van uw werknemers?

Bart van der Schaal – 20 juni 2022

Werkgevers met een verzekerde pensioenregeling staan aan de vooravond van een lastige keuze: met alle werknemers over naar een nieuwe pensioenregeling of de bestaande pensioenregeling voor bestaande werknemers handhaven en alleen nieuw personeel in de nieuwe pensioenregeling. De keuze die u maakt heeft grote gevolgen voor de arbeidsmobiliteit van uw werknemers.

Handhaven bestaande regeling

De stijgende leeftijdsafhankelijke beschikbare premie mag alleen worden gehandhaafd voor bestaande werknemers in een bestaande pensioenregeling. Zie voor meer achtergrondinformatie over de beschikbare premieregeling ons artikel van 23 juni 2021. Deze regeling met een leeftijd stijgende beschikbare premie is voor oudere werknemers doorgaans gunstiger dan een beschikbaar premiepercentage dat voor alle werknemers gelijk is. Een oudere werknemer die van baan wisselt, is voor de nieuwe werkgever geen ‘bestaande werknemer’. Deze werknemer zal dus automatisch deelnemer worden in een pensioenregeling met een gelijkblijvende beschikbare premie.

Doorgaans kijken oudere werknemers serieuzer naar de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zal deze oudere werknemer daarom niet meer zo snel van baan wisselen als hij of zij er qua pensioenopbouw sterk op achteruit gaat? De nieuwe werkgever zal het verschil mogelijk moeten compenseren om interessant te zijn voor een oudere werknemer.

Voor jongere werknemers geldt precies het omgekeerde. Een jongere werknemer is doorgaans (op korte termijn) beter af in een pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie. Kijkend naar alleen de arbeidsvoorwaarde pensioen lijkt de overstap naar een nieuwe werkgever dan dus extra aantrekkelijk.

Iedereen over naar een nieuwe regeling

Als alternatief kunnen alle werknemers, dus zowel de bestaande als de nieuwe, over naar één pensioenregeling met een gelijkblijvend beschikbaar premiepercentage. Deze route is ingrijpender voor bestaande werknemers. Zij worden immers direct geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Werknemers stemmen alleen in met de overgang indien zij er niet op achteruit gaan. Dat betekent dat bij  de overgang, een behoorlijke groep werknemers moet worden gecompenseerd. Het is derhalve niet de verwachting dat veel werkgevers van deze optie gebruik zullen gaan maken.

Nieuwe werknemers

Als u als werkgever nieuwe werknemers aan wilt trekken, dan gaan zij automatisch deelnemen aan de nieuwe pensioenregeling met een gelijkblijvend beschikbaar premiepercentage. Het aantrekken van oudere werknemers wordt daardoor lastiger. Naar verwachting willen deze werknemers een hoger salaris om gecompenseerd te worden voor een lagere pensioenopbouw. Met het hogere salaris kunnen zij dan, als die mogelijkheid er is, extra geld inleggen in de pensioenregeling.

Overgang binnen concern

Een bijzondere variant van een nieuw dienstverband is de overgang van een werknemer binnen uw concern. In veel gevallen is het dan de bedoeling dat de werknemer met ongewijzigde arbeidsvoorwaarden bij een andere entiteit in dienst treedt. Het is nog maar zeer de vraag of dat straks nog wel kan. De kans is namelijk groot dat de werknemer niet langer als bestaande werknemer in een bestaande regeling wordt gezien, maar deel moet nemen aan de nieuwe pensioenregeling met een gelijkblijvend beschikbaar premiepercentage. Het is nog niet duidelijk hoe met dit soort situaties mag worden omgegaan.

Pensioenbewustzijn in Nederland is (te) laag

Of bovenstaande verstoring van de arbeidsmobiliteit echt zo’n vaart loopt, is nog meer zeer de vraag. Het pensioenbewustzijn in Nederland is namelijk laag. Daarnaast spelen er bij het wisselen van werkgever veel meer zaken dan alleen het pensioen.

De overheid onderkent dat het pensioenbewustzijn in Nederland laag is. Vandaar dat in de Wet Toekomst Pensioenen een aanvullende communicatieverplichting is opgenomen. Zowel in het jaarlijkse pensioenoverzicht, op de website, als in de uiteindelijke eindbrief moet duidelijk staan wat de gevolgen zijn van het beëindigen van de dienstbetrekking op de pensioenopbouw. Mogelijk heeft die extra communicatie toch invloed op keuzes die werknemers maken.

Begin op tijd

De invoering van de Wet Toekomst Pensioenen kent veel kansen, maar zeker ook valkuilen en onverwachte gevolgen. Wij zien dat zowel werkgevers als werknemers zich nog niet voldoende bewust zijn van de enorme impact van het Pensioenakkoord op hun pensioenregeling en pensioenopbouw. Begin daarom op tijd met de voorbereidingen. Onze adviseurs helpen u hier graag bij. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!