Pensioenregeling verlengen per 1 januari 2024?

Pensioenregeling verlengen per 1 januari 2024?

Bart van der Schaal – 24 september 2023

Met de Wet toekomst pensioenen verandert er veel op pensioengebied. In principe heeft iedere werkgever tot 31 december 2027 de tijd om de huidige pensioenregeling aan te passen. Het meest natuurlijke moment voor de aanpassing lijkt het moment waarop de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder afloopt. Het moment waarop de pensioenregeling ‘verlengd’ moet worden. Waar moet u rekening mee houden als dat moment al 1 januari 2024 is?

Pensioenuitvoerder al klaar?

De Wet toekomst pensioenen heeft niet alleen gevolgen voor werkgevers en werknemers. Ook pensioenuitvoerders moeten hun producten en systemen aanpassen. Daar zijn ze op dit moment druk mee bezig. Nog niet alle uitvoerders zijn al in staat om offertes of juridische documenten op te stellen. Naar verwachting zijn ze dit halverwege het vierde kwartaal van dit jaar wel.

Opnameleeftijd 18 jaar

In alle pensioenregelingen gaat per 1 januari 2024 de opnameleeftijd van 21 naar 18 jaar. Werknemers die 18, 19 of 20 zijn, gaan vanaf dat moment ook deelnemen aan de pensioenregeling. Wanneer de pensioenregeling per 1 januari 2024 verlengd wordt, moet goed gekeken worden of deze groep werknemers nog in de groep met huidige werknemers valt, of in de groep ‘deelnemers vanaf 1 januari 2024’. Afhankelijk van de gemaakte keuzes kunnen deze werknemers wel of geen gebruik maken van het overgangsrecht.

Eén of twee pensioenregelingen?

Voor de groep huidige deelnemers kan gebruik gemaakt worden van het overgangsrecht. Deze groep mag een pensioenregeling houden met een beschikbare premie die meestijgt met de leeftijd. Aan nieuwe deelnemers moet een leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie toegezegd worden. Wanneer de bestaande groep de bestaande beschikbare premie houdt, krijgt u als werkgever te maken met twee pensioenregelingen binnen uw onderneming. Het alternatief is om ook een leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie aan de bestaande deelnemers toe te zeggen. Deelnemers die door de wijziging een lager pensioen op kunnen bouwen, dienen dan in beginsel gecompenseerd te worden. Naast de OR dienen alle deelnemers met een dergelijke wijziging in te stemmen.

Instappen of afwachten?

In sommige gevallen kan het interessant zijn om de pensioenregeling nog niet aan te passen aan de uitgangspunten van de Wet toekomst pensioenen. Vaak is het mogelijk de pensioenregeling een jaar ongewijzigd te verlengen bij de huidige uitvoerder. Dat geeft u als werkgever iets meer tijd om de wijzigingen door te voeren. Ook heeft de pensioenuitvoerder dan iets meer tijd om de producten aan te passen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat uitstel geen afstel is. De regeling zal een keer aangepast moeten worden.

Inzicht en overzicht

Om de juiste keuzes te kunnen maken zijn inzicht en overzicht essentieel. Gelukkig kunnen onze adviseurs u op beide gebieden ondersteunen. We helpen u graag de pensioenregeling zo in te richten dat deze het beste past bij uw onderneming en uw werknemers.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!