Pensioenakkoord naar de Raad van State

Pensioenakkoord naar de Raad van State

Borgert Tegel – 13 december 2021

In 2019 heeft het toenmalige kabinet samen met de sociale partners het Pensioenakkoord gesloten met hierin nieuwe afspraken over het pensioenstelsel. Tot op heden zijn de afspraken nog niet definitief. Het demissionaire kabinet bereidt op dit moment een wetsvoorstel voor om de huidige wetgeving aan te passen. Op voorstel van staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar de Raad van State te sturen voor advies.

Definitieve verandering pensioenstelsel

De verwachting is dat het advies van de Raad van State en het definitieve wetsvoorstel in het voorjaar van 2022 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Pas dan zal er duidelijk worden welke veranderingen er daadwerkelijk gaan plaatsvinden met betrekking tot het pensioenstelsel.

Wanneer treedt het Pensioenakkoord in werking?

Het kabinet streeft ernaar om 1 januari 2023 het Pensioenakkoord in werking te laten treden. Vervolgens krijgen de werkgevers en de pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 de tijd om hun pensioenregelingen aan te passen. Een aantal onderwerpen is al door de Eerste en Tweede Kamer beoordeeld en deels in werking getreden. Het gaat om onderwerpen als:

  • Het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd.
  • Het vervroegd pensioen (hierbij is de RVU-heffing tijdelijk afgeschaft).
  • Impuls voor duurzame inzetbaarheid (MDIEU).
  • De extra keuzemogelijkheid om eenmalig een bedrag van het pensioenvermogen te laten uitbetalen.

Onderneem tijdig actie

De concrete invulling van het Pensioenakkoord is nog niet bekend. Toch is het van belang dat u tijdig actie onderneemt. De mogelijke wijzigingen die gaan plaatsvinden zijn namelijk omvangrijk en complex. Voor zowel de werkgevers als voor de werknemers is het belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in hun huidige en toekomstige situatie. Met voldoende inzicht kunnen u en uw werknemers gefundeerde keuzes maken. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!