Onze ervaringen met het Pensioenakkoord

Onze ervaringen met het Pensioenakkoord

Franc Hoogland – 24 maart 2022

Omdat de contouren van het nieuwe pensioenlandschap al zichtbaar zijn, houden wij in onze adviestrajecten de nieuwe wetgeving al in ons achterhoofd. In dit artikel leest u onze ervaringen met een nieuwe pensioenregeling, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe wetgeving rondom het Pensioenakkoord. Het nabestaandenpensioen wordt in dit artikel niet behandeld. Wilt u meer informatie over het nabestaandenpensioen? Lees dan dit artikel.

Een nieuwe pensioenregeling

Arbeidsvoorwaarde

De arbeidsvoorwaarde pensioen wordt bij een nieuwe pensioenregeling voor het eerst ingevuld. Belangrijke belemmeringen die zich bij het aanpassen van een al bestaande pensioenregeling voordoen (denk aan compensaties), doen zich bij een nieuwe pensioenregeling dus niet voor.

Het Pensioenakkoord

Wanneer er sprake is van een nieuwe pensioenregeling dan gelden vooralsnog een drietal mogelijkheden voor werkgevers:

  • Optie 1: Direct aansluiten bij de uitgangspunten van het Pensioenakkoord. Er is dan sprake van een beschikbare premieregeling met een gelijkblijvend premiepercentage. Het premiepercentage is dan voor alle werknemers gelijk.
  • Optie 2: Aansluiten bij de huidige wetgeving en kiezen voor een pensioenregeling op basis van een middelloonregeling.
  • Optie 3: Aansluiten bij de huidige wetgeving en kiezen voor een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage. Hierbij stijgt het premiepercentage naarmate de werknemer ouder wordt.

Optie 2 en 3 behoren tot met 31 december 2022 tot de mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2023 is het alleen nog mogelijk om een nieuwe pensioenregeling af te sluiten op basis van optie 1.

Onze ervaringen

Optie 1
Als er sprake is van een nieuwe pensioenregeling, is het voor werkgevers een stuk eenvoudiger om direct aan te sluiten bij hetgeen is vastgelegd in het Pensioenakkoord. Onze ervaring is dat de meeste werkgevers in deze situatie kiezen voor optie 1. Daarmee sluit de nieuwe pensioenregeling direct aan op het toekomstige pensioenstelsel. Hierdoor is het niet noodzakelijk om op 1 januari 2027, wanneer de nieuwe wetgeving voor alle nieuwe pensioenregelingen definitief zal worden, opnieuw een keuze te maken. In het geval van optie 1 zien wij dat de premiepercentages veelal tussen de 10% en 20% liggen. Dat percentage kan nog worden verhoogd met een werknemersbijdrage. Goed om te weten dat het fiscaal maximaal toe te zeggen premiepercentage naar verwachting uit zal komen op 30%.

Optie 3
Daarnaast hebben werkgevers vaak een voorkeur voor optie 3. Zij kiezen er voor om gebruik te maken van de voordelen van de huidige wetgeving (lees: een stijgend premiepercentage), wetende dat daarvoor overgangsrecht gaat gelden. Hoewel optie 3 vanaf 1 januari 2027 niet meer voldoet aan de nieuwe wetgeving, mag een dan al bestaande pensioenregeling met een stijgend premiepercentage vanaf die datum worden voortgezet. Die voortzetting geldt dan alleen voor werknemers die op 31 december 2026 zijn aangemeld voor die pensioenregeling. Een keuze voor optie 3 kan aantrekkelijk zijn voor werkgevers met een werknemersgroep waarvan de gemiddelde leeftijd hoger is dan 45 jaar. Als een werkgever juist voor die groep een zo hoog mogelijk pensioen wil toezeggen zonder dat daarbij ook voor de jongere werknemers direct fors meer moet worden betaald, kan de werkgever daaraan nu nog invulling geven.

Optie 2
Hoewel er nog sprake is van een derde mogelijkheid (optie 2) zijn er op dit moment geen werkgevers die gebruik maken van deze keuze. Dit heeft te maken met het feit dat de middelloonregeling door het Pensioenakkoord als optie volledig komt te vervallen. Daarnaast maakt de huidige lage rente de middelloonregeling een dure pensioenregeling. Voor een middelloonregeling geldt dat deze uiterlijk op 31 december 2026 moet zijn omgezet in een beschikbare premieregeling.

Conclusie

Wij zien bij werkgevers die voor het eerst een pensioenregeling afsluiten een duidelijke voorkeur voor optie 1. Deze werkgevers kiezen er dus voor om direct aan te sluiten bij de contouren van het Pensioenakkoord. In een enkel geval, waarbij de specifieke omstandigheden van een werkgever worden afgewogen, kiest een werkgever voor de nu nog aanwezige mogelijkheid van optie 2. Een mogelijkheid die tot uiterlijk 31 december van dit jaar mogelijk is. Vanaf 1 januari 2023 komt optie 3 definitief te vervallen.

Informatie

Een goede keuze begint bij goede informatie. Bij ieder adviesgesprek komen de verschillende opties ter sprake en worden de voor- en nadelen van de keuzes besproken. Bij een nieuwe pensioenregeling geldt dat die keuzes, vanwege de afwezigheid van een al bestaande pensioenregeling, veel minder complex zijn. Maar ook dan is inzicht en informatie van belang! Al is het maar omdat het Pensioenakkoord voor iedere leeftijdsgroep andere gevolgen heeft.

Wij helpen u graag bij het introduceren van een nieuwe pensioenregeling en het in kaart brengen van de keuzes en de gevolgen daarvan. Bent u benieuwd naar wat er voor uw pensioenregeling mogelijk is? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!