Meer pensioen voor lage(re) inkomens

Meer pensioen voor lage(re) inkomens

Bart van der Schaal – 24 juni 2024

Onder de Wet toekomst pensioenen kunnen uw werknemers meer pensioen opbouwen. Dat geldt specifiek voor werknemers met een relatief laag inkomen. U mag in dat geval namelijk een verlaagde franchise gebruiken. Hierdoor bouwt een werknemer over een groter gedeelte van zijn salaris pensioen op.

De techniek

Een werknemer mag niet over zijn hele salaris fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Bij het vaststellen van de beschikbare premie moet rekening worden gehouden met een franchise, omdat een werknemer later ook een AOW-uitkering ontvangt. In 2024 bedraagt de standaard minimale franchise 17.545 euro voor een fulltimer. Een werknemer bouwt dan alleen over het gedeelte van het salaris boven de 17.545 euro pensioen op. Dit deel wordt de pensioengrondslag genoemd.

De oplossing

Onder bepaalde voorwaarden mag de franchise verlaagd worden naar 14.009 euro. Een werknemer bouwt dan pensioen op over ongeveer 3.500 euro extra salaris. Dit bedrag isvoor alle werknemers gelijk. Voor werknemers met een relatief laag inkomen neemt het deel van het salaris waarover pensioen opgebouwd kan worden in dat geval relatief sterk toe.

Een rekenvoorbeeld

Hoge franchise Lage franchise
Salaris 27.545 27.545
Franchise 17.545 14.009
Pensioengrondslag 10.000 13.536
Toename pensioengrondslag 35%

Tot slot

Ondanks het feit dat de fiscale ruimte bestaat, werken (nog) niet alle pensioenuitvoerders mee aan pensioenregelingen met de verlaagde franchise. Uiteraard helpen we u graag bij het vinden van de pensioenoplossingen die het beste bij u en uw werknemers past.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs via info@pensioenakkoord.online. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!