Het Pensioenakkoord in de praktijk

Het Pensioenakkoord in de praktijk

Franc Hoogland – 23 februari 2022

De definitieve wetgeving naar aanleiding van het Pensioenakkoord laat nog op zich wachten. Toch worden de contouren van het nieuwe pensioenlandschap al duidelijk zichtbaar. In al onze adviestrajecten houden wij daarom de nieuwe wetgeving al in ons achterhoofd. In dit artikel leest u onze ervaringen met verlengingen van bestaande pensioenregelingen in combinatie met het Pensioenakkoord. Het nabestaandenpensioen wordt in dit artikel niet behandeld. Wilt u meer informatie over het nabestaandenpensioen? Lees dan dit artikel. In het volgende artikel gaan wij in op nieuwe pensioenregelingen en het Pensioenakkoord.

Verlenging van de pensioenregeling

Na een bepaald aantal jaar eindigt de uitvoeringsovereenkomst met uw pensioenuitvoerder. Op dat moment dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afgesloten te worden. Dat kan zowel bij de huidige als bij een andere pensioenuitvoerder. Het verlengen van de pensioenregeling is een natuurlijk moment om de inhoud van de pensioenregeling weer eens tegen het licht te houden. Sluit de pensioentoezegging nog wel aan bij de wensen van de werkgever en de werknemers? Hoe past de huidige pensioenregeling in het Pensioenakkoord?

Arbeidsvoorwaarde

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, een afspraak tussen werkgever en werknemers. De inhoud van de pensioenregeling kan dus niet eenzijdig worden aangepast. Alle werknemers moeten individueel instemmen. Een werknemer stemt doorgaans alleen in met een wijziging, indien hij/zij daar niet slechter van wordt. Wanneer de pensioenregeling wordt versoberd, wil een werknemer worden gecompenseerd voordat hij instemt.

Het Pensioenakkoord

Zoals in dit artikel uitgebreid omschreven, is een beschikbare premieregeling met een stijgend beschikbare premiepercentage voor nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2027 niet meer toegestaan. Bestaande werknemers in een bestaande pensioenregeling mogen de bestaande pensioenregeling echter wel voortzetten. In de basis kan dus uit twee varianten gekozen worden:

  • Optie 1: Bestaande werknemers houden de bestaande pensioenregeling en voor nieuwe werknemers geldt een nieuwe pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage.
  • Optie 2: Alle werknemers gaan over naar een nieuwe pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage.

Onze ervaringen

Wij zien in de praktijk dat veel werkgevers in eerste instantie neigen naar Optie 2. De eenvoud van één pensioenregeling spreekt hen erg aan. Zowel de huidige als de nieuwe werknemers hebben in dit geval  dezelfde arbeidsvoorwaarden. Er bestaat geen onderscheid tussen werknemers die vóór of ná een bepaalde datum in dienst zijn getreden. Daarnaast is de uitvoering van één pensioenregeling makkelijker en goedkoper.

Het grote nadeel van één pensioenregeling voor alle werknemers is dat de huidige werknemers individueel in moeten stemmen met de aanpassing. Bij de overgang van een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage naar een regeling met een gelijkblijvend premiepercentage, daalt doorgaans (voor een gedeelte van de werknemers) de beschikbare premie. Deze werknemers zijn dus bij een gelijkblijvend premiepercentage slechter af. Wij zien dat dit een lastige boodschap aan de werknemers is. Zelfs als de achteruitgang passend gecompenseerd wordt. Dit leidt tot onrust onder de bestaande werknemers. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor juiste en volledige informatie waarop de werknemer zijn instemming kan baseren.

Een deel van de werkgevers kiest hierdoor alsnog voor Optie 1. Zij houden de bestaande werknemers in de huidige pensioenregeling en tuigen een nieuwe pensioenregeling op voor nieuwe werknemers. Het verschil in arbeidsvoorwaarden nemen zij dan voor lief.

Moment tweede regeling
Zoals nu verwacht wordt, kent de nieuwe wetgeving een ingangsdatum van 1 januari 2023. Daarbij geldt een implementatieperiode van vier jaar. Uiterlijk 31 december 2026 moeten alle pensioentoezeggingen aan de nieuwe wetgeving voldoen. Wij zien dat een deel van de werkgevers die voor twee regelingen kiest, de tweede regeling zo snel als mogelijk introduceert. De bestaande groep werknemers in de pensioenregeling met de stijgende beschikbare premie is dan zo klein mogelijk. Daarnaast zien wij werkgevers die het moment van de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst aangrijpen om de tweede pensioenregeling te introduceren. Een laatste groep werkgevers wil de werknemers zo lang mogelijk gebruik laten maken van de stijgende beschikbare premie en stelt daarom het moment van sluiten van de tweede pensioenregeling zo lang mogelijk uit.

De keuze is sterk afhankelijk van de pensioenbeleving bij de werknemers, de overige arbeidsvoorwaarden en de rol die pensioen speelt bij het aannemen van nieuwe werknemers.

Informatie

Een goede keuze begint bij goede informatie. Bij elk gesprek over een collectieve pensioenregeling brengen wij het Pensioenakkoord onder de aandacht. De ene keer op hoofdlijnen, de andere keer onderbouwd met uitgebreide berekeningen. Wij krijgen van veel werkgevers en werknemers terug dat zij blij zijn dat zij tijdig en op een begrijpelijke manier worden geïnformeerd. Op deze manier kunnen de keuzes zonder tijdsdruk en weloverwogen worden gemaakt.

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de gevolgen van het Pensioenakkoord op uw pensioenregeling. Bent u benieuwd naar voor- en nadelen van de verschillende opties? Neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!