De belangrijkste zaken op een rij

De belangrijkste zaken op een rij

Bart van der Schaal – 13 december 2021

De afgelopen maanden hebben wij een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot het Pensioenakkoord belicht. Wilt u snel inzicht in wat het Pensioenakkoord voor u betekent? In dit artikel zetten wij de belangrijkste zaken per onderwerp voor u op een rij. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

  • Beschikbare premieregeling
  • Middelloonregeling
  • Nabestaandenpensioen
  • Vervroegd met pensioen (RVU)
  • ZZP-ers

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De samenleving is veranderd. De demografie, economie en arbeidsmarkt in Nederland zijn anders. Het is belangrijk voor onze samenleving dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Het kabinet heeft daarom in 2019 samen met de sociale partners het Pensioenakkoord gesloten met hierin nieuwe afspraken over het pensioenstelsel.

Wanneer gaat het Pensioenakkoord in?

Begin 2021 is de eerste conceptversie van de nieuwe wetgeving publiekelijk gemaakt. Naar aanleiding van de reacties op dit concept, bereidt het (demissionaire) kabinet een wetsvoorstel voor om de huidige wetgeving aan te passen. De verwachting is dat het wetsvoorstel begin 2022 bij de Eerste en Tweede Kamer zal worden ingediend. Als beide Kamers met het wetsvoorstel instemmen, is de verwachting dat de nieuwe regels rondom alle pensioenregelingen vanaf 1 januari 2023 gaan gelden.

Wat gaat er veranderen?

In het Pensioenakkoord is een aantal belangrijke zaken vastgelegd. Wij geven u per onderwerpen een korte samenvatting van wat er gaat veranderen.

Beschikbare premieregeling
Bouwen uw werknemers op dit moment pensioen op in een beschikbare premieregeling? Dan is het belangrijk om te weten of uw beschikbare premieregeling een gelijkblijvend premiepercentage of een stijgend premiepercentage kent. Vanaf 1 januari 2027 mogen nieuwe werknemers namelijk alleen nog pensioen opbouwen met een gelijkblijvend premiepercentage. Wanneer u een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage heeft, zult u dus samen met uw huidige werknemers een aantal belangrijke keuzes moeten maken.

Wilt u weten wat er nog meer gaat veranderen voor beschikbare premieregelingen? Lees dan dit artikel op onze website.

Middelloonregeling

Middelloonregelingen zijn in het nieuwe pensioenstelsel niet langer fiscaal toegestaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2027 de premies voor de werkgever niet langer fiscaal aftrekbaar zijn en de pensioenaanspraken direct belast worden bij de werknemer. Als werkgever heeft u in dit geval twee opties voor het aanpassen van uw middelloonregeling voor bestaande werknemers.

  • Een mogelijke oplossing voor bestaande werknemers is te vinden in het overgangsrecht. Bestaande werknemers in een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage mogen deze pensioenregeling ook na 1 januari 2027 houden. Doordat deze regeling het meest vergelijkbaar is met de middelloonregeling, kan het tijdig (lees: vóór 1 januari 2027) omzetten van de middelloonregeling in een beschikbare premieregeling met een stijgend premiepercentage een mooie oplossing zijn.
  • Een tweede mogelijkheid voor bestaande werknemers is het omzetten van de middelloonregeling in een beschikbare premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie (gelijkblijvend premiepercentage voor alle leeftijden).

Daarnaast mogen nieuwe werknemer vanaf 1 januari 2027 alleen nog pensioen opbouwen middels een beschikbare premieregeling met een gelijk premiepercentage voor alle leeftijden.

Wilt u weten wat er nog meer gaat veranderen voor middelloonregelingen? Lees dan dit artikel op onze website.

Nabestaandenpensioen
Het partner- en wezenpensioen worden overzichtelijker. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het partnerpensioen altijd berekend als een percentage van het salaris. De hoogte is dus niet langer afhankelijk van de (toekomstige) diensttijd bij een werkgever. Ook wordt er geen rekening meer gehouden met een AOW-franchise. Het percentage voor het partnerpensioen bedraagt maximaal 50% van het salaris. Het percentage voor het wezenpensioen bedraagt maximaal 20% van het salaris. Deze percentages mogen dus ook lager zijn.

Wilt u weten wat er nog meer gaat veranderen voor het partner- en wezenpensioen? Lees dan dit artikel op onze website.

RVU-regelingen worden versoepeld
Werkgevers met een regeling om werknemers eerder betaald met pensioen te laten gaan (een zogenoemde RVU-regeling), moeten nu nog een boeteheffing over die vergoeding betalen. Met de nieuwe afspraken kunnen deze werkgevers een dergelijke regeling tijdelijk zonder boeteheffing aanbieden. De regeling mag maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd ingaan en geldt tijdelijk, tot en met 31 december 2025. Het wordt voor werkgevers dus makkelijker om werknemers eerder betaald met pensioen te laten gaan.

Wilt u weten wat er nog meer gaat veranderen in het geval van RVU-regelingen? Lees dan dit artikel op onze website.

Verzekeringsplicht voor ZZP-ers
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen. Daarnaast kunnen ZZP-ers door middel van lijfrente- of banksparen, sparen voor hun oudedagsvoorziening. De premie hiervoor is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Met de komst van de nieuwe pensioenwetgeving worden de mogelijkheden om op deze wijze pensioen op te bouwen aanzienlijk verruimd.

Wilt u weten wat er nog meer gaat veranderen voor ZZP-ers? Lees dan dit artikel op onze website.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het Pensioenakkoord? Neem contact met ons op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!