De nieuwe Pensioenwet ingediend bij de Tweede Kamer

De nieuwe Pensioenwet ingediend bij de Tweede Kamer

Borgert Tegel – 4 april 2022

De nieuwe Pensioenwet is door het kabinet bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingaan en heeft als doel het realiseren van een toekomstbestendiger pensioenstelsel. De kans op het indexeren van de pensioenuitkeringen neemt hierdoor mogelijk toe.

De nieuwe Pensioenwet

De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2022 is vorig jaar met één jaar uitgesteld. Dit uitstel was te wijten aan de vele kritische reacties en vragen naar aanleiding van de publicatie van het wetsvoorstel. Als de nieuwe Pensioenwet op 1 januari 2023 ingaat, hebben pensioenuitvoerders en werkgevers vier jaar de tijd om de gewijzigde wetgeving door te voeren.

Wetsvoorstel gewijzigd

Door de vele kritische reacties en vragen is het wetsvoorstel op een aantal details gewijzigd. Zo zijn bijvoorbeeld de benamingen van de pensioenregelingen verduidelijkt. Daarnaast krijgen pensioenfondsen waarschijnlijk meer ruimte gedurende de overgangsperiode. Verder zijn de regels rondom het nabestaandenpensioen aangepast zodat ongehuwd samenwonenden ook in aanmerking kunnen komen voor het nabestaandenpensioen als zij niet meer op hetzelfde adres wonen als gevolg van een ziekte of ouderdom.

De komende maanden zal het ingediende wetsvoorstel worden behandeld in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De planning is dat vlak na het zomerreces van beide Kamers de Pensioenwet wordt aangenomen.

Informatie

Wij houden het proces voor u in de gaten en zullen u informeren als er weer belangrijke vervolgstappen zijn genomen. Onderwijl zullen wij velen van u benaderen om u de impact van de gewijzigde wetgeving ten aanzien van uw situatie te laten zien. Mocht u zelf al eerder vragen hebben, neem dan contact op via info@pensioenakkoord.online.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!