Afstandsverklaring gebruiken bij pensioenweigering? Houd daar afstand van!

Afstandsverklaring gebruiken bij pensioenweigering? Houd daar afstand van!

Ralph van Putten – 23 november 2022

U bent in gesprek met een potentieel nieuwe werknemer. Hij beschikt over unieke kwaliteiten die van grote toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek heeft de kandidaat alleen aangegeven 5% extra salaris te willen. Daarvoor wenst hij niet deel te nemen aan de pensioenregeling die uw bedrijf biedt. Geld voor later en het geld voor de nabestaanden regelt de kandidaat zelf. Laat u de kandidaat een afstandsverklaring tekenen?

Een afstandsverklaring

Juridisch gezien is het mogelijk om gebruik te maken van een afstandsverklaring. Met een afstandsverklaring geeft een werknemer aan niet deel te willen nemen aan de pensioenregeling. Het is in de wet niet verboden om gebruik te maken van zo’n afstandsverklaring. Toch adviseren wij om geen (nieuwe) afstandsverklaring aan te bieden met betrekking tot pensioen. Dit heeft te maken met verschillende rechterlijke uitspraken en de contractvoorwaarden van de pensioenuitvoerder.

De eisen van een afstandsverklaring

Uit jurisprudentie blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan een goede afstandsverklaring. Vooraf staat niet vast of een afstandsverklaring 100% waterdicht is. Dat maakt het ingewikkeld.

Een goede afstandsverklaring kent een aantal eisen. Zo moet er omschreven worden waarvan afstand wordt gedaan. Hierbij gaat het niet alleen om het feit dat ‘er afstand wordt gedaan van pensioen’, maar ook om welk pensioen het specifiek gaat. Hierbij kunt u denken aan ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is essentieel om de juiste bedragen te noemen waarvan afstand wordt gedaan.

De meest veilige en waterdichte optie is om jaarlijks de bedragen opnieuw te berekenen, te communiceren én te laten ondertekenen voor akkoord.

Contractvoorwaarden pensioenuitvoerder

Bijna alle pensioenuitvoerders hebben in hun uitvoeringsovereenkomst opgenomen dat alle werknemers aangemeld moeten worden. Dit omdat pensioenuitvoerders huiverig zijn voor claims van werknemers of partners van overleden werknemers. Er is immers geen premie betaald. Enkele uitvoerders hebben zelfs vastgelegd dat er geen gebruik gemaakt mag worden van een afstandsverklaring.

Uitzondering

Als uitzondering op de regel is vaak opgenomen dat een afstandsverklaring alleen is toegestaan als er sprake is van een ‘gemoedsbezwaarde’; een persoon die een principieel bezwaar heeft tegen deelname aan een verplichte verzekering. Hiervan zijn er slechts enkele duizenden in Nederland. De kans dat dit zich voordoet in uw organisatie is zeer klein. In de regeling Gemoedbezwaren BPF 2000 is bepaald dat degenen die vrijstelling van pensioen hebben gekregen, dezelfde bedragen ontvangen op een spaarrekening op naam van de gemoedsbezwaarde.

Kortom

Wij raden het ten zeerste af om gebruik te maken van afstandsverklaringen. Het financiële risico dat u hierdoor loopt met uw organisatie is namelijk levensgroot. De kans is groot dat bijvoorbeeld bij overlijden van een werknemer met een afstandsovereenkomst, er alsnog een claim komt vanuit de achterblijvende partner die het nabestaandenpensioen claimt bij de pensioenuitvoerder of rechtstreeks bij de werkgever. In de praktijk zal de pensioenuitvoerder gaan uitbetalen en de schade proberen te verhalen bij de werkgever. Er is veelal sprake van contractbreuk als u als werkgever de deelnemer niet heeft aangemeld voor het pensioen, terwijl dit wel als verplichting is opgenomen.

Heeft u een situatie waarbij er een (kandidaat-)werknemer niet wenst deel te nemen aan de pensioenregeling?

Wij zijn bereikbaar via info@pensioenakkoord.online en helpen u graag.  In het verleden hebben wij vaak een informatief gesprek gevoerd met de desbetreffende (kandidaat-)werknemer en werd er uiteindelijk toch deelgenomen aan de pensioenregeling. Maar er zijn ook andere oplossingen die wij graag nader toelichten in een persoonlijk gesprek met u.

Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!

    Heeft u een vraag? Wij zijn u graag van dienst!